Utrusta dig rätt från början

Har du inte gjort det ännu, så skaffa Verva’s ”Vägledningen för 24-timmarswebben” och ha på ditt skrivbord. Jag föredrog att ladda ner vägledningen som PDF och stryka över och kommentera direkt i dokumentet. Då kan jag ha med den i mitt fickminne.

Vad är egentligen vägledningen? Verva skriver skrev på sin webbplats:

Vägledningen 24-timmarswebben innehåller riktlinjer för utveckling av webbplatser och e-tjänster i offentlig sektor. Den ger stöd i myndigheternas arbete med att använda webben för att effektivisera sin service. Här finns råd kring planering och uppföljning, utformning och kodning, innehåll och struktur.

En webbplats som utformas efter Vägledningen 24-timmarswebben kan nås av fler medborgare och företag och blir enklare att använda. Dessutom uppfylls de krav som ställs på webbplatser, både i Sverige och i EU.

Olika sätt att hämta vägledningen

Det var allt.

Annonser