Tillgänglig WordPress: title på länkar

I april skrev jag en artikel om att inte misshandla dina länkar, eller besökare, men jag gav egentligen inte någon direkt lösning på problemet. Här är i alla fall lösningen för bloggplattformen WordPress, egen installation. Idag lär du dig att inte tjata sönder dina besökare.

Läs mer