Tillgänglig information från Handisam

Handisams logotype

Handisams logotype

Det räcker inte alltid med att ens skriftliga information är tillgänglig för så många som möjligt. Enligt Handisam ingår även att se till att alla medarbetare kan alla rutiner kring hur man till exempel skapar tillgängliga möten.

Så här skriver Handisam:
Läs mer